Dyplomowanie

Zakres dyplomowania:
Szeroko pojęte komputerowe wspomaganie w technice i kształceniu,
badania powłok organicznych

Uwaga!
Student przy zgłoszeniu powinien mieć sformułowany roboczo temat i plan pracy
(praca magisterska zgodnie z regulaminem powinna mieć charakter badawczy)!

Przykładowe tematy prac dyplomowych:
Nowoczesne metody nauczania informatyki z wykorzystaniem technologii informacyjnej
Problemy/ Możliwości wykorzystania nowoczesnych systemów zarządzania treścią w edukacji
Projekt aplikacji wspomagającej dobór antykorozyjnego systemu powłokowego
Rola techniki EEG Biofeedback w terapii uczniów z dysleksją/ zaburzeniami koncentracji
Informatyczny system lokalizacji zdalnej jako czynnik podnoszący efektywność spedycyjną przedsiębiorstwa

Prace w toku

Projekt systemu telewizji dozorowej w szkole....
Projekt audiowizualnego systemu prezentacji w szkole....
Rola powłoki organicznej w ochronie antykorozyjnej powierzchni stalowej
Wpływ wybranych metod przygotowania podłoża na adhezję powłoki organicznej
Nauczanie podające a problemowe w procesie kształcenia technicznego uczniów szkół gimnazjalnych
Wpływ warunków atmosferycznych na właściwości optyczne powłok organicznych o zróżnicowanej zawartości lotnych związków organicznych
Projekt szkolnej pracowni informatycznej z wykorzystaniem programu MS Visio.

Prace obronione

Gadzińska A.:Psychologiczno-pedagogiczne aspekty projektowania prezentacji multimedialnej. Lublin 2007 (mgr)
Wojdat J.: Możliwości wykorzystania programu CorelDraw do projektowania pomocy dydaktycznych. Lublin 2007 (mgr)
Tukindorf E.: Projekt i wykonanie wortalu edukacyjnego z wykorzystaniem języka PHP. Lublin 2008 (mgr)
Błaszczuk M.: Rola Internetu w procesie samokształcenia nauczycieli informatyki. Lublin 2008 (mgr)
Debniak K.: Problemy optymalizacji i pozycjonowania serwisów WWW. Lublin 2009 (mgr)
Misrosław J.: Wpływ multimediów na efektywność procesu kształcenia uczniów szkół podstawowych. Lublin 2009 (mgr)
Olszowy K.: Problemy wykorzystania technologii informacyjnej w nauczaniu techniki. Lublin 2009 (mgr)
Kawka P.: Wpływ marketingu internetowego na wizerunek firmy Empressio. Lublin 2009 (mgr)
Tabaczyński P.: Projekt i wykonanie aplikacji internetowej do zarządzania agencją reklamową. Lublin 2009 (mgr)
Szewczyk K.: Możliwość wykorzystania platformy edukacyjnej Moodle we wspomaganiu kształcenia studentów w zakresie dydaktyki informatyki. Lublin 2010 (mgr)
Daniel J.: Zjawisko uzależnienia od gier komputerowych wśród gimnazjalistów w świetle badań sondażowych. Lublin 2010 (mgr)
Szacoń Ł.: Wpływ technologii Ajax na wydajność aplikacji internetowych przeznaczonych na platformy mobilne. Lublin 2010 (mgr)
Gomułka D.: Analiza możliwości zastosowania bezprzewodowych technologii dostępu do Internetu w szkolnictwie. Lublin 2010 (mgr)
Maj R.: Projekt sieci komputerowej na osiedlu im B. Prusa w Lublinie. Lublin 2010 (mgr)
Szacoń P.: Wpływ konfiguracji komputera na wydajność jego pracy- aspekt sprzętowy. Lublin 2010 (mgr)
Kot D.: Rola platformy edukacyjnej Moodle w kształceniu niestacjonarnym. Lublin 2010 (mgr)
Hawryło A.: Rola nowoczesnego systemu informatycznego w zarządzaniu transportem w firmie Indykpol S.A. Lublin 2010 (mgr)
Mrozek M.: Projekt i wykonanie interaktywnego przewodnika dotyczącego optymalizacji obiektów graficznych na potrzeby witryn internetowych. Lublin 2011 (inż.)
Madejczyk K.: Umiejętność wykorzystania aplikacji biurowych przez nauczycieli w procesie kształcenia. Lublin 2011 (mgr)
Bil K.: Wpływ edukacyjnej strony internetowej na stopień indywidualizacji procesu kształcenia technicznego uczniów szkoły podstawowej. Lublin 2011 (mgr)
Panek A.: Rola komputera w kształceniu osób z dysfunkcją słuchu. Lublin 2011 (mgr)
Sim J.: Rola multimediów strumieniowych we wspomaganiu procesu kształcenia technicznego. Lublin 2011 (mgr)
Czajka M.: Wpływ technologii informacyjnej na jakość pracy w bibliotece szkolnej. Lublin 2011 (mgr)
Ćwikła T.: Rola technologii informacyjnej w procedurze awansu zawodowego nauczyciela techniki. Lublin 2011 (mgr)
Zając A.: Zajęcia komputerowe w edukacji wczesnoszkolnej i ich wpływ na poziom wiedzy informtycznej uczniów. Lublin 2011 (mgr)
Nowacki P.: Kreowanie wirtualnej tożsamości w grach on-line przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Lublin 2011 (mgr)
Jurek T.: Rola animacji komputerowej w kształtowaniu wyobraźni przestrzennej uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Krasnymstawie. Lublin 2011 (mgr)
Głodek A.: Rola komputera we wspomaganiu ewaluacji dydaktycznej. Lublin 2011 (mgr)
Szponar P.: Rola komputera w kształceniu uczniów niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim. Lublin 2011 (mgr)
Lipiński M.: Multimedia strumieniowe w kształceniu informatycznym w świetle badań sondażowych. Lublin 2011 (mgr)
Rudyk P.: Projekt audiowizualnego systemu prezentacji w Szkole Podstawowej im. Jana Pocka w Markuszowie. Lublin 2012 (inż.)
Jędrzejewski D.: Reforma edukacji i jej wpływ na rozwój zawodowy w opinii nauczycieli powiatu tomaszowskiego. Lublin 2012 (mgr)
Małyska K.: Rola komputera w terapii uczniów dyslektycznych. Lublin 2012 (mgr)
Świst-Harczuk J.: Wpływ działalności informatycznego koła zainteresowań na poziom wiedzy uczniów Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sitnie. Lublin 2012 (mgr)
Lulin P.: Badanie odporności powłok akrylowych na działanie czynników klimatycznych w warunkach atmosferycznych z wykorzystaniem metod jakościowych. Lublin 2013 (inż.)
Szczurek Ł.:Badanie odprności powłok organicznych na działanie mediów agresywnych wykorzystywanych w przemyśle maszynowym. Lublin 2013 (inż.)
Pawłowski T.: Projekt i implementacja interaktywnego potralu dotyczącego systemów zarządzania treścią na potrzeby edukacji. Lublin 2014 (inż.)
Wrona J.: Wpływ metody nanoszenia powłoki organicznej na jej wybrane właściwości fizykochemiczne. Lublin 2014 (inż.)

Ogłoszenia

Zagadnienia do zaliczenia dydaktyki informatyki oraz komputerowego wspomagania w dydaktyce są dostępne w sekcji: do pobrania » czytaj więcej

Aktualizacja:
31.03.2014
Webmaster:
KG