Wzory umów

Rodzaj praktyki Rodzaj dokumentu

Pobierz

Praktyka pedagogiczna Zaświadczenie (skierowanie na praktykę) zaświadczenie .doc
Umowa na praktykę dwutygodniową umowa .doc
Umowa na praktykę czterotygodniową umowa .doc
Rachunek do umowy dwutygodniowej rachunek .doc
Rachunek do umowy czterotygodniowej rachunek .doc
Protokół zdawczo-odbiorczy umowa .doc
Praktyka
techniczno-informatyczna
Zgoda na odbycie praktyki (skierowanie) zgoda .doc
Deklaracja umowa .doc
Umowa umowa .doc
Praktyka
zawodowa IB
Zgoda na odbycie praktyki (skierowanie) zgoda .doc
Deklaracja umowa .doc
Umowa umowa .doc
Pozostałe dokumenty Konspekt zajęć wzór konspektu .doc
Arkusz hospitacyjny wzór arkusza hospitacyjnego .doc

Wzory umów dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Rodzaj praktyki Rodzaj dokumentu

Pobierz

Praktyka pedagogiczna Zaświadczenie (skierowanie na praktykę) zaświadczenie .doc
Umowa na praktykę dwutygodniową umowa .doc
Umowa na praktykę czterotygodniową umowa .doc
Rachunek do umowy dwutygodniowej rachunek .doc
Rachunek do umowy czterotygodniowej rachunek .doc
Protokół zdawczo-odbiorczy umowa .doc
Praktyka
techniczno-informatyczna
Zgoda na odbycie praktyki (4 tygodniowej) zgoda .doc
Zgoda na odbycie praktyki (2 tygodniowej) zgoda .doc
Deklaracja umowa .doc
Umowa umowa .doc
Pozostałe dokumenty Konspekt zajęć wzór konspektu .doc
Arkusz hospitacyjny wzór arkusza hospitacyjnego .doc

Ogłoszenia

Studenci studiów stacjonarnych (dziennych), którzy chcą odbywać praktykę we wcześniejszym terminie są zobowiązani do napisania podania z prośbą o zmianę terminu wraz z uzasadnieniem do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk... » czytaj więcej