Kierownik KMiTN

prof. M. Śniadkowski m.sniadkowski@pollub.pl p.239

Pełnomocnik Rektora ds.
Praktyk Studenckich

dr hab. M. Śniadkowski

-

p.239
dr S. Gnapowski

-

p.239
dr A. Gandzel

-

p.237
Sekretariat mgr inż. A. Stachyra (081) 53 84 498
wz.kmitn@pollub.pl
p.238

 

Ogłoszenia

Studenci studiów stacjonarnych (dziennych), którzy chcą odbywać praktykę we wcześniejszym terminie są zobowiązani do napisania podania z prośbą o zmianę terminu wraz z uzasadnieniem do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk... » czytaj więcej

Aktualizacja: MŚ