Kierownik KMiTN

prof. M. Śniadkowski m.sniadkowski@pollub.pl p.239

Pełnomocnik Dziekana ds.
Praktyk Studenckich

dr S. Gnapowski

-

p.239
Sekretariat mgr E. Mroczek (081) 53 84 498
wz.kmitn@pollub.pl
p.238

 

Ogłoszenia

Studenci studiów stacjonarnych (dziennych), którzy chcą odbywać praktykę we wcześniejszym terminie są zobowiązani do napisania podania z prośbą o zmianę terminu wraz z uzasadnieniem do Pełnomocnika Dziekana ds. Praktyk... » czytaj więcej

Administrator:
K. Gauda